http://www.aivotyolaboratorio.fi Työterveyslaitoksen aivotutkimuslaboratorio

http://www.cbru.helsinki.fi Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisen tiedekunnan aivotutkimuslaboratorio

http://quantifiedemployee.org Työntekijän mittaamiseen sekä hyötyjen että haittojen kannalta pureutuva sivusto